Muszę się przyznać, że choć skończyłem profil mat.-fiz. w  liceum, to pomyliłem się w obliczeniach podanych niedawno do wiadomości publicznej – wyznaje szczerze ks. dr Grzegorz Krupa. Sprawa dotyczy statystyk praktyk religijnych w Kolbuszowej.

Obiecałem poddać głębszej refleksji fakt niskiego odsetka communicantes w kolbuszowskiej Kolegiacie – mówi ks. dr Grzegorz Krupa. – Obliczone naprędce dane, które wykorzystałem w czasie niedzielnego kazania, zupełnie mnie zaskoczyły i nie dawały spokoju. Zadzwoniłem więc do warszawskiego Instytutu Statystyk Kościoła Katolickiego w Polsce i po rozmowie na temat szczegółowych założeń metodologicznych mogę podać poprawne statystyki praktyk religijnych w kolbuszowskiej Kolegiacie.

W niedzielę 15 października 2017 r. w kolbuszowskiej Kolegiacie na poszczególnych Mszach św. zanotowano następujące liczby wiernych uczestniczących w liturgii i przystępujących do komunii św.:

liczba obecnych na Mszy św.: kobiety – 2333, mężczyźni – 1758, razem – 4091 osób,
liczba przystępujących do komunii: kobiety – 674, mężczyźni – 251, razem – 925 osób.

Liczba mieszkańców parafii kolegiackiej w Kolbuszowej według danych zawartych w Jubileuszowym Schematyzmie Diecezji Rzeszowskiej 1992-2017 wynosi 6579 osób, zaś liczba wiernych – 6358 osób. Jak wyjaśnia Robert Stępsiewicz, szef badań Instytutu Statystyk Kościoła Katolickiego w Polsce, w badaniach dla wszystkich parafii przyjęto to samo założenie, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną Mszę św. stanowią 82% wiernych. Pozostałe 18% to dzieci do lat siedmiu, chorzy, ludzie starsi, itp. – nie są zobowiązani do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Przyjmując powyższy algorytm, należy stwierdzić, iż podczas ostatniego liczenia wiernych otrzymano następujące dane dotyczące dominicantescommunicantes:

78,5 % mieszkańców Kolbuszowej uczęszcza na niedzielną Mszę św., zaś 17,7 % przyjmuje komunię św.

Dla porównania, w całej Polsce w niedzielnej Mszy św. uczestniczy ok. 39,8 %, a komunię św. przyjmuje 17,0 %. W diecezji rzeszowskiej odsetek ten wynosi: 64,6 % uczestniczących we Mszy św. i 18,1 % przyjmujących komunię św. (azm)

Na zdjęciu: Natalia Nowak, ks. Grzegorz Krupa i ks. Tomasz Nowak w studiu Radia Via. fot. Michał Martoń


Ostatnie wpisy

[Prezentacje] Książki o. dr. Romana Wita i Ryszarda Szilera dla czytelników „Prosto z Kolegiaty”

Z radością pragniemy poinformować, iż na podstawie kart podarunkowych złożonych w redakcji kwartalnika „Prosto z Kolegiaty” i po przeprowadzeniu losowania w dniu 6 września 2018 r.: – książki o. Czytaj dalej...

[Prezentacje] 724-001-190 – numer telefonu do kancelarii parafialnej i księdza dyżurnego

Warto zapisać ten numer! 724-001-190 – to numer telefonu do kancelarii parafialnej kolbuszowskiej Kolegiaty i do księdza dyżurnego.

[Prezentacje] Nowy numer „Prosto z Kolegiaty” (nr 3/2018) online

Zainteresowanie nowym numerem „Prosto z Kolegiaty” znów było większe niż przygotowany nakład. Zgodnie z zapowiedzią udostępniamy ten numer online [czytaj]. Jak zapewnił Czytaj dalej...
Parafia Jasło Żółków