W sobotę 25 sierpnia 2018 r., zgodnie z dekretem bp. Jana Wątroby, rozpoczął posługę w kolbuszowskiej Kolegiacie nowy wikariusz, ks. Mateusz Olbrot.

W niedzielę 26 sierpnia br. nowy wikariusz został oficjalnie powitany przez proboszcza Kolegiaty, ks. Lucjana Szumierza i całą kolbuszowską wspólnotę parafialną. Po odprawionej przez niego Mszy św. o godz. 10.30, uczestnicy sumy dzielili się pierwszymi wrażeniami: „Jaki on wysoki, ma chyba ze dwa metry wzrostu!”, „Wygląda na pobożnego i bardzo konkretnego księdza. Poczekamy na pierwsze kazanie, ale wydaje się, że będzie mówił krótko i ciekawie”, „Będzie mu u nas dobrze. Ma tu dobrych kolegów, którzy po przeprowadzce pozwolili mu pospać dłużej i nie obciążają od razu wszystkimi obowiązkami”.

Ks. Mateusz Olbrot ma 33 lata i 8 lat kapłaństwa. Pochodzi z parafii pw. św. Judy Tadeusza w Jaśle (osiedle Dąbrówka-Gamrat). Pracował jako wikariusz w Chmielniku, Strzyżowie i Rzeszowie. W Kolbuszowej będzie katechetą w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara oraz opiekunem oazy i grupy intronizacyjnej.(azm)

 


Ostatnie wpisy

[Personalia] Ks. Paweł Ciba nowym seniorem kolegiackich wikariuszy

Ks. Paweł Ciba, jednomyślnie i przez aklamację, został wybrany nowym seniorem kolegiackich wikariuszy. Swoją posługę rozpoczął 1 września 2018 r. – W dużych parafiach, gdzie pracuje Czytaj dalej...

[Personalia] Ks. Marcin Dudek wikariuszem w Jaśle-Żółkowie

Od soboty 25 sierpnia 2018 r. dotychczasowy wikariusz w kolbuszowskiej Kolegiacie, ks. Marcin Dudek, rozpoczął pracę w Jaśle-Żółkowie. Ks. Marcin Dudek ma 34 lata i pochodzi z Ostrów Tuszowskich, parafii Czytaj dalej...

[Personalia] Nowy wikariusz w kolbuszowskiej Kolegiacie

16 sierpnia 2018 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał zmian personalnych w diecezji rzeszowskiej. Zmiany objęły 4 kapłanów dekanatu Kolbuszowa-Wschód, w tym jednego wikariusza w kolbuszowskiej Czytaj dalej...
Parafia Jasło Żółków