Ks. Paweł Ciba, jednomyślnie i przez aklamację, został wybrany nowym seniorem kolegiackich wikariuszy. Swoją posługę rozpoczął 1 września 2018 r.

W dużych parafiach, gdzie pracuje kilku wikariuszy, zwyczajowo ustanawia się funkcję „seniora” wikariuszy, aby koordynował pracę wszystkich kapłanów (np. poprzez tworzenie grafików poszczególnych posług w parafii) oraz wymianę informację między proboszczem a wikariuszami. Na ogół jest on wybierany przez księży wikariuszy lub z urzędu podejmuje tę funkcję najstarszy z wikariuszy. Źle jest, gdy seniora wikariuszy mianuje sam proboszcz – wyjaśnia rzecznik prasowy kurii diecezjalnej w Rzeszowie, ks. Tomasz Nowak.

Ks. Paweł Ciba został powołany do pełnienia funkcji seniora jednomyślnie i przez aklamację (a nie głosowanie, jak bywało w ostatnich latach) przez wszystkich kapłanów posługujących w kolbuszowskiej Kolegiacie. – Świadczy to nie tylko dobrze o samym Pawle, który jest doskonałym znawcą systemów informatycznych w zarządzaniu parafią i z pasją spędza długie godziny w kancelarii parafialnej poza czasem jej urzędowania, aby tworzyć kolejne dokumenty , ale także o wspólnocie księży, w której panuje dobra przyjaźń i świetna współpraca – dodaje ks. dr Grzegorz Krupa. – To także wyraz dobrej wewnętrznej „polityki personalnej”. Jeśli bowiem ktoś robi to, na czym się zna i lubi, to będzie mógł być szczęśliwy, bardziej spełniony i chroniony przed psychicznym wypaleniem w pracy.

Nowy senior wikariuszy ma 41 lat i 16 lat kapłaństwa. Od roku posługuje w kolbuszowskiej Kolegiacie. W pełnieniu swej funkcji zastąpił ks. Marcina Dudka, który został skierowany w sierpniu br. został skierowany do parafii w Jaśle-Żółkowie. (azm)


Ostatnie wpisy

[Personalia] Ks. Mateusz Olbrot rozpoczął posługę w kolbuszowskiej Kolegiacie

W sobotę 25 sierpnia 2018 r., zgodnie z dekretem bp. Jana Wątroby, rozpoczął posługę w kolbuszowskiej Kolegiacie nowy wikariusz, ks. Mateusz Olbrot. W niedzielę 26 sierpnia br. nowy wikariusz Czytaj dalej...

[Personalia] Ks. Marcin Dudek wikariuszem w Jaśle-Żółkowie

Od soboty 25 sierpnia 2018 r. dotychczasowy wikariusz w kolbuszowskiej Kolegiacie, ks. Marcin Dudek, rozpoczął pracę w Jaśle-Żółkowie. Ks. Marcin Dudek ma 34 lata i pochodzi z Ostrów Tuszowskich, parafii Czytaj dalej...

[Personalia] Nowy wikariusz w kolbuszowskiej Kolegiacie

16 sierpnia 2018 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał zmian personalnych w diecezji rzeszowskiej. Zmiany objęły 4 kapłanów dekanatu Kolbuszowa-Wschód, w tym jednego wikariusza w kolbuszowskiej Czytaj dalej...
Parafia Jasło Żółków