W niedzielę 17 września 2017 r. w kolbuszowskim Muzeum Kultury Ludowej odbywały się Europejskie Dni Dziedzictwa, w ramach których w kościele pw. Św. Marka została odprawiona Msza św. w rycie trydenckim.

Wśród zabudowy kolbuszowskiego skansenu od kilku lat mieści się także dawny kościół z Rzochowa, w którym raz w miesiącu ks. Marcin Dunaj, duszpasterz tradycji łacińskiej w diecezji rzeszowskiej, odprawia Eucharystię w starym rycie liturgicznym. Określenie „msza trydencka” („ryt trydencki”) pochodzi od Soboru Trydenckiego (1545-1563), na polecenie którego papież, św. Pius V, wprowadził jednolity obrzęd Mszy św. dla całego Kościoła rzymskiego. Wersja rytu rzymskiego obowiązywała powszechnie aż do 1970 r., kiedy to papież, bł. Paweł VI, wprowadził Nowy Mszał Rzymski. Msza trydencka odprawiana jest w języku łacińskim, a kapłan zwrócony jest twarzą w kierunku ołtarza (tyłem do wiernych).

Ryt trydencki jest wyjątkowy wśród dawnych rytów. Był sprawowany przez papieży w Rzymie i później, po Soborze Trydenckim, narzucony całemu Kościołowi Zachodniemu jako obowiązujący i prawowierny, zwłaszcza w obliczu chaosu i zamętu wywołanego przez reformację – mówił w kazaniu ks. Dunaj. – Jestem dzieckiem „novus ordo”. Jako kapłan uważam, że nowy ryt jest dobrą i słuszną formą sprawowania liturgii, ale musimy wciąż pamiętać, że Msza św. jest uobecnieniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Niestety, w wielu miejscach na świecie to podstawowe rozumienia tajemnicy Ofiary Ołtarza zostało utracone. Na szczęście, od dziesięciu lat, dzięki Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i jego motu proprio „Summorum Pontificum” z 14 września 2007 r. możemy na nowo ubogacać się w Kościele Katolickim dziedzictwem liturgii w rycie trydenckim, który w sposób szczególny podkreśla aspekt Ofiary Pana Jezusa w celebracji eucharystycznej. To pomaga odpowiednio przeżywać także nową formę sprawowania Mszy św.

Ks. Marcin Dunaj ma 28 lat i pochodzi z parafii Szebnie k. Jasła. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie i w 2014 r. w katedrze rzeszowskiej przyjął święcenia kapłańskie. Jako neoprezbiter przez trzy lata pracował w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kupnie w dekanacie Kolbuszowa-Wschód. Od września 2017 r. pracuje w parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie i katechizuje w rzeszowskim Zespole Szkół Energetycznych.


Ostatnie wpisy

[Wydarzenia] Środa Popielcowa i rozpoczęcie rekolekcji

Tradycyjnym obrzędem posypania głów popiołem w środę popielcową 14 lutego br. w kolbuszowskiej Kolegiacie rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Jana Kobaka. – Sensem Czytaj dalej...

[Wydarzenia] Plan Spowiedzi Św. Adwentowej

Czwartek  21.12.2017 r. 8.30 - 10.00 (przerwa 10.00 – 10.30) 10.30 – 12.00 (przerwa 12.00-15.00) 15.00 – 16.45 (przerwa 16.45 – Czytaj dalej...

[Wydarzenia] Rekolekcje Adwentowe w Kolegiacie

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach Adwentowych w Kolegiacie. Poprowadzi je ks. dr Michał Grochowina. Rekolekcje będą trwały od niedzieli 17 grudnia do środy 20 grudnia 2017. Czytaj dalej...