16 sierpnia 2018 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał zmian personalnych w diecezji rzeszowskiej. Zmiany objęły 4 kapłanów dekanatu Kolbuszowa-Wschód, w tym jednego wikariusza w kolbuszowskiej Kolegiacie.

Kolbuszowski wikariusz, ks. Marcin Dudek, po 4 latach w Kolegiacie został skierowany do pracy w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. Ks. Dudek od dwóch lat pełnił funkcję seniora wikariuszy, był katechetą w LO w Kolbuszowej oraz opiekunem wspólnoty oazowej i grupy intronizacyjnej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. Marek Kalisiak, wikariusz w sanktuarium w Cmolasie został skierowany do parafii w Jaśle (osiedle Dąbrówka-Gamrat), a ks. dr Paweł Romanowski (pomoc duszpasterska w sanktuarium) do Głogowa Młp. Ks. Sławomir Lubas, dotychczasowy wikariusz w Kupnie oraz katecheta w kolbuszowskich przedszkolach został skierowany do parafii Farnej i sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach.

Do pracy w kolbuszowskiej Kolegiacie został skierowany ks. Mateusz Olbrot, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie. Ks. Olbrot urodził się 27 kwietnia 1985 r. w Gorlicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 r. Dotychczas posługiwał w Chmielniku i Strzyżowie i przez ostatnie trzy lata w Rzeszowie, gdzie był wikariuszem w parafii i kapelanem Zakładu Karnego w Załężu.

Spośród innych księży związanych w przeszłości z kolbuszowską Kolegiatą, warto odnotować, iż wieloletni wikariusz, ks. Mariusz Fijałkiewicz, został mianowany proboszczem w Lutoryżu k. Rzeszowa. azm)


Ostatnie wpisy

[Personalia] Ks. Paweł Ciba nowym seniorem kolegiackich wikariuszy

Ks. Paweł Ciba, jednomyślnie i przez aklamację, został wybrany nowym seniorem kolegiackich wikariuszy. Swoją posługę rozpoczął 1 września 2018 r. – W dużych parafiach, gdzie pracuje Czytaj dalej...

[Personalia] Ks. Mateusz Olbrot rozpoczął posługę w kolbuszowskiej Kolegiacie

W sobotę 25 sierpnia 2018 r., zgodnie z dekretem bp. Jana Wątroby, rozpoczął posługę w kolbuszowskiej Kolegiacie nowy wikariusz, ks. Mateusz Olbrot. W niedzielę 26 sierpnia br. nowy wikariusz Czytaj dalej...

[Personalia] Ks. Marcin Dudek wikariuszem w Jaśle-Żółkowie

Od soboty 25 sierpnia 2018 r. dotychczasowy wikariusz w kolbuszowskiej Kolegiacie, ks. Marcin Dudek, rozpoczął pracę w Jaśle-Żółkowie. Ks. Marcin Dudek ma 34 lata i pochodzi z Ostrów Tuszowskich, parafii Czytaj dalej...
Parafia Jasło Żółków