Ostatnie wpisy

[Zapytania ofertowe] Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Remont dachu w budynku Kościoła Parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej – etap III”

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – dokumentacja Załącznik nr 2 – Przedmiar Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy Załącznik nr 4 – Wykaz osób Czytaj dalej...

[Zapytania ofertowe] Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Przebudowa budynku ,,Katechetówki” z wykonaniem instalacji wewnętrznych w celu zmiany sposobu użytkowania na ,,Dom Wsparcia Rodziny”.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 3 – formularz ofertowy Załącznik nr 4 – wykaz osób Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych Załącznik nr 6 Czytaj dalej...

[Zapytania ofertowe] Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Adaptacja pomieszczenia w podziemiach budynku kościoła parafialnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Rodzinie,,.

Zapytanie ofertowe Adaptacja krypty Specyfikacja – dostaw Specyfikacja – usług Załącznik nr 3 – formularz 0fertowy Załącznik nr 4 – wykaz osób Czytaj dalej...