Tradycyjnym obrzędem posypania głów popiołem w środę popielcową 14 lutego br. w kolbuszowskiej Kolegiacie rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Jana Kobaka. – Sensem Wielkiego Postu jest nie tyle własny wysiłek, by siebie nawracać – przekonywał kaznodzieja – ale raczej, by w bardzo osobisty sposób zwrócić się ku Bogu!

Ks. Jan Kobak ma 33 lata i pochodzi z Wrocanki k. Jasła (parafia w Tarnowcu). Ukończył WSD w Rzeszowie i w 2009 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w parafii pw. św. Jadwigi w Gorlicach, a następnie studiował filozofię i duszpasterstwo rodzin na KUL w Lublinie. Przygotowuje pracę doktorską na temat sytuacji małżeństw w diecezji rzeszowskiej. Od 2015 r. pełni funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin, moderatora Domowego Kościoła w diecezji rzeszowskiej oraz opiekuna domu rekolekcyjnego w Czarnej Sędziszowskiej. (azm)

Kalendarium na Wielki Post A.D. 2018
14-18 lutego – rekolekcje parafialne prowadzone przez ks. Jana Kobaka;
22-23 marca – rekolekcje szkolne w ZS nr 1 prowadzone przez ks. Krzysztofa Stawarza;
7-9 marca – rekolekcje szkolne w LO i ZST prowadzone przez ks. Krzysztofa Wilczkiewicza;
23 marca – Ekstremalna Droga Krzyżowa do Rzeszowa (40 km), Niechobrza (43 km) i dwie trasy kończące się w Kolbuszowej (50 km oraz 32 km);
26-27 marca – spowiedź przedświąteczna w Kolegiacie;
Kazania pasyjne podczas nabożeństw Gorzkich Żali głosi ks. Paweł Ciba.


Ostatnie wpisy

[Wydarzenia] Społeczno-kulturowe uwarunkowania wiary i niewiary dzisiaj

Serdecznie zapraszamy  na ogólnopolskie sympozjum pt. „Społeczno-kulturowe uwarunkowania wiary i niewiary dzisiaj” zorganizowane w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej w piątek, 11 maja 2018r. Rozpocznie Czytaj dalej...

[Wydarzenia] Bierzmowanie – krok ku dojrzałości chrześijańskiej

W dniu 21 kwietnia 2018 r. młodzież naszej parafii (75 osób), a także z Kupna, Weryni i Kolbuszowej Górnej przyjęła sakrament bierzmowania. Uroczystości przewodniczył Ks. Bp Jan Wątroba, który kierując Czytaj dalej...