Jerzy Aleksander Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach, zmarł śmiercią męczeńską 19 października 1984 roku we Włocławku – polski prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, obrońca praw człowieka w PRL, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego.