1. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. 2. tygodnie przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka)

2. Przy zapisie dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
 • dane rodziców chrzestnych - imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii, dostarczają zaświadczenie wystawione przez parafię w miejscu swojego zamieszkania, że są praktykującymi katolikami oraz mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)
 • Zgłaszający się do kancelarii parafialnej po zaświadczenia do sprawowania funkcji matki lub ojca chrzestnego muszą być katolikami regularnie praktykującymi, mieszkającymi w naszej parafii.
 • Mieszkający dłuższy czas poza parafią ubiegają się o takie zaświadczenie w parafii, w miejscu swego pobytu. Nie chodzi tu o miejsce zameldowania, ale zamieszkania wg. Prawa Kościelnego trwającego ponad pół roku

3. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:

Chrzestnym może być osoba, która:

 • ukończyła 16 rok życia
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Chrzestnym nie może być osoba:

 • niewierząca
 • niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
 • żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
 • mająca złą opinię w parafii
 • młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)

4. Uroczysty chrzest sprawowany jest w czasie Mszy św. w I i ostatnią  niedziele miesiąca o godz. 12.00, chyba że zaistnieją ważne powody do zmiany tego terminu.

Kan. 868 - § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
-  aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
- aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.
§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.