Ostatnie wpisy

[Zapytania ofertowe] Termomodernizacja budynku wikarówki przy Parafi pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 – wykaz osób Załącznik nr 3 – wykaz dostaw Załącznik nr 4 – Czytaj dalej...

[Zapytania ofertowe] Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku wikarówki przy Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 – Wykaz osób Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw Załącznik nr 4 – Czytaj dalej...

[Zapytania ofertowe] Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Remont dachu w budynku Kościoła Parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej – etap III”

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – dokumentacja Załącznik nr 2 – Przedmiar Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy Załącznik nr 4 – Wykaz osób Czytaj dalej...