Wirtualny spacer po Kaplicy Cmentarnej

Przy ul. Narutowicza na  cmentarzu parafialnym znajduje się Kaplica murowana zbudowana w latach 1890 – 1892 przez Zdzisława hr. Tyszkiewicza. Po prawej stronie od wejścia głównego od strony ołtarza można zobaczyć w niej pamiątkowe tablice inskrypcyjne

  1. Łucya Tyszkiewiczowa z Lubomirskich, zmarła tragicznie  w 1811 r.
  2. Felicja hr. Tyszkiewiczowa, zm. 1860 r.
  3. Jerzy hr. Tyszkiewicz, zm. 1862 r.
  4. Zbiorowa tablica Stanisława, Zdzisława, Janusza i Natalii Tyszkiewiczów
  5. Jerzy hr. Tyszkiewicz, oficer WP, zm. 1945
  6. Maria z Kwileckich Tyszkiewicz, zm. 1980 r.
  7. Maria Klementyna Królikiewicz z Tyszkiewiczów, zm. 2002 r.

kaplica4 kaplica3 kaplica1

W  podziemiach tej kaplicy w tzw. Krypcie Grobowej znajdują się obecnie trumny zmarłych z rodziny Tyszkiewiczów.

Zwiedzanie  możliwe jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu i umówieniu się. Prosimy przynajmniej o jednodniowe wyprzedzenie.

Umówić można się w kancelarii parafialnej, lub pod numerem telefonu 501642579, 17 2274-546

kaplica8 kaplica2

Na cmentarzu parafialnym są także groby księży pochodzących z ziemi Kolbuszowskiej.

kaplica7 kaplica5

(Remont kaplicy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 7.1 Rewitalizacja Miast. Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Kolbuszowa)