dsc_0063W pierwszą sobotę miesiąca – 3 września 2016 roku z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
Inicjatorem tej pielgrzymki było Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – Oddział w Kolbuszowej.
Civitas Christiana – to ogólnopolska organizacja przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i narodowi. Jest kontynuacją stowarzyszenia PAX, które zmieniło nazwę i zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997 roku.
Stanowi ono integralną cześć wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko – społecznej w Polsce.
Civitas Christiana – Oddział w Kolbuszowej liczy 44 członków, w tym 5 osób stanowi zarząd. Cel jaki przyświecał pielgrzymom był dwojaki. Z jednej strony była to pielgrzymka dziękczynna za bezpieczne i owocne przeżycie Światowych Dni Młodzieży i pielgrzymki papieża Franciszka do Polski. Z drugiej strony pielgrzymi modlili się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który jest patronem krajowym Stowarzyszenia.
Na pielgrzymi szlak wyruszyło 47 uczestników. W Łagiewnikach przewodnikiem był ks. Ryszard Świder, kapłan diecezji krakowskiej, pochodzący z Sędziszowa Małopolskiego, który obecnie posługuję w Sanktuarium. On także przewodniczył Mszy świętej dla pielgrzymów z Kolbuszowej. Po Eucharystii i uczczeniu relikwii Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej pielgrzymi przeszli przez otwarty 14 lipca 2016 roku Most Miłosierdzia, który łączy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach z Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.
Po dotarciu do Sanktuarium i modlitwie, udano się do Muzeum św. Jana Pawła II, w którym znajdują się pamiątki oraz osobiste przedmioty Papieża – Polaka, głównie z okresu pontyfikatu oraz przedmioty ofiarowane Ojcu Świętemu w trakcie pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej. Należą do nich m.in. dary przekazane przez wybitnych polityków, premierów i przywódców państw, a także pielgrzymów. Następnie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
W drodze powrotnej pielgrzymi zatrzymali się do krótka modlitwę przy Grocie NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Wdzięczność jest piękną cnotą, niestety dzisiaj bardzo zapomnianą.  Powinniśmy dostrzegać dobro i piękno, które każdego dnia otrzymujemy z ręki Pana Boga i umieć za nie dziękować. Pielgrzymka ta bardzo dobrze wpisała się w przeżywany Rok Miłosierdzia.


Ostatnie wpisy

[Artykuły] STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania Czytaj dalej...

[Artykuły] Adoracja

Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa   ADORACJA PANA JEZUSA 6.00      adoracja prywatna 8.00      Civitas Christiana 9.00      młodzież Czytaj dalej...

[Artykuły] Św. Jan Paweł II: Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi (1984)

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach Czytaj dalej...