Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez to dzieło.
Dz. 90

15 lutego obchodziliśmy w Kościele polskim wspomnienie liturgiczne Bł. Ks. Michała Sopoćko – spowiednika Św. Siostry Faustyny i Apostola Bożego Miłosierdzia. W tym dniu na Mszy świętej o godz. 17:00 zostały wprowadzone do naszej świątyni relikwię tego pokornego sługi Bożego Miłosierdzia.
Uroczystego wprowadzenia relikwii dokonał Proboszcz naszej parafii ks. Lucjan Szumierz. Podczas homilii zostało przybliżone życie oraz świętości bł. ks. Michała, a po Mszy świętej odmówiono modlitwę za Jego wstawiennictwem, oraz można było oddać cześć relikwiom.

Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku na Wileńszczyźnie w ubogiej rodzinie szlacheckiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne. Po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie, w 1910 roku rozpoczął czteroletnie studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1914 roku. Kapłańską posługę rozpoczął jako wikariusz w parafii Taboryszki koło Wilna. W 1927 roku został mianowany ojcem duchownym, a rok potem – wykładowcą w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Od 1932 roku był spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tam spotkał siostrę Faustynę Kowalską, która od maja 1933 roku została jego penitentką.
Spotkanie to okazało się ważne dla obojga. Ona znalazła w nim mądrego spowiednika, który był inspiratorem powstania jej Dzienniczka Duchowego, a on za jej przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia Bożego i stworzył podstawy teologiczne tego kultu.
W 1962 roku przeszedł na emeryturę, ale do końca swych dni uczestniczył aktywnie w życiu diecezji, pracował naukowo i publikował. Ksiądz Sopoćko w opublikowanych pracach naukowych dał podstawy teologiczne dla nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. Po śmierci św. siostry Faustyny, z którą utrzymywał kontakt do końca jej życia, konsekwentnie realizował zadania wyznaczone w objawieniach. Ksiądz Michał Sopoćko do końca życia z heroiczną gorliwością duszpasterską angażował się w zgłębianie i szerzenie tajemnic Bożego miłosierdzia.
Zmarł w Białymstoku 15 lutego 1975 roku w opinii świętości, w dniu wspomnienia św. Faustyna, patrona siostry Faustyny. W 2004 roku papież Jan Paweł II ogłosił dekret o heroiczności cnót ks. Michała Sopoćko, a 17 grudnia 2007 roku papież Benedykt XVI uznał cud za jego wstawiennictwem. Jego uroczysta beatyfikacja miała miejsce w niedzielę 28 września 2008 roku o godzinie 11.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Pan Jezus podczas jednego z objawień siostrze Faustynie tak powiedział o ks. Michale Sopoćko:
„Jest to kapłan według Serca Mojego, miłe są Mi jego wysiłki… Przez niego rozsiewam pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych; przez niego upodobało mi się rozgłosić cześć dla miłosierdzia Mojego, a przez to dzieło miłosierdzia więcej dusz do Mnie się zbliży, aniżeliby on dzień i noc rozgrzeszał aż do końca życia swego, bo tak pracowałby tylko do końca życia, a przez to dzieło pracował będzie aż do końca świata” Dz. 1256.

Święta Siostra Faustyna tak oto pisała o Swoim Spowiedniku:
„U stóp Pana Jezusa widziałam swego spowiednika, a za nim wielka liczba duchownych najwyższych, których strojów nigdy nie widziałam, tylko w widzeniu. A za nimi różne stany duchowne; dalej widziałam wielkie tłumy ludzi, których okiem ogarnąć nie mogłam. Widziałam z Hostii wychodzące te dwa promienie, jakie są w tym obrazie, które się ściśle złączyły ze sobą, ale nie pomieszały, i przeszły do rąk mego spowiednika, a później do rąk tych duchownych i z ich rąk przeszły do ludzi, i wróciły do Hostii” Dz. 344.

Błogosławiony Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny swoim życiem uczy nas prawdziwej pokory. Pomimo trudów, przeciwności i braku efektów niósł światu orędzie Miłosierdzia Bożego. Jego przykład może nam pomóc w odkrywaniu tego niepojętego przymiotu Pana Boga. Wpatrując się w Jego postać szukajmy  prawdy i miłości oraz z wiarą powtarzajmy słowa: „Jezu ufam Tobie”.

W naszej parafii, która nosi wezwanie Wszystkich Świętych znajdują się relikwię kilkunastu różnych Świętych i Błogosławionych, które to otaczane są szczególną czcią podczas Ich liturgicznego wspomnienia.
Można więc oddać cześć: św. Janowi Pawłowi II, św. Franciszkowi, św. Andrzejowi Boboli, św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi, św. Florianowi, św. Antoniemu, bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce, bł. Karolinie Kózkównie, św. Ricie z Cascii, św. Agnieszce, św. Piusowi X, św. Marii Goretti, św. Ojcu Pio, św. Siostrze Faustynie Kowalskiej a także błogosławionym: Męczennikom z Pariacoto Michałowi Tomaszkowi i Zbigniewowi Strzałkowskiemu.
Relikwie te są umiejscowione w pięknych relikwiarzach i znajdują się w różnych miejscach świątyni. Ich liczba ciągle rośnie.
Relikwię Bł. Ks. Michała Sopoćki mają wyjątkowe znaczenie dla naszej parafii, która była w Roku Miłosierdzia Kościołem stacyjnym. Błogosławiony Ten bowiem dołączył do grona wielkich Apostołów Bożego Miłosierdzia, jakimi byli Św. Siostra Faustyny i św. Jana Paweł II.


Ostatnie wpisy

[ArtykułyIntecje] + Marian Tambor

Pogrzeb śp. + Marian Tambor 2001 www.kolegiata.kolbuszowa.pl/intencje-pogrzebowe    Lp. Data Godz. Od kogo   1. 23/01/2024 6.30 – od żony – 7 dzień 2. 15/02/2024 Czytaj dalej...

[Artykuły] Pielgrzymka nauczycieli i wychowawców

W dniu 2 lipca br zapraszamy na Pielgrzymkę nauczycieli i wychowawców. Wyjazd z Kolbuszowej o 4.30. szczegóły i informacje u ks. Pawła Ciby. tel 724001190

[ArtykułyIntecje] Zabezpieczone: + Stanisława Biesiadecka

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.