Rekolekcje intronizacyjne i obranie Chrystusa Królem naszych serc

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jest ciągle żywy i popularny, bowiem serce stanowi najpiękniejszy symbol miłości, a o miłość człowiek ciągle będzie się starał i nieustannie zabiegał. Kult ten związany jest w szczególny sposób z miesiącem czerwcem. Zadecydowały o tym dwa czynniki.
Pierwszym jest fakt, że to właśnie w czerwcu najczęściej przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czerwcu też miało miejsce najważniejsze objawienie świętej Małgorzacie Marii Alacoque, w którym Chrystus prosił by w Kościele było takie święto mówiąc, że jest to ostatni wysiłek Jego miłości i, że będzie to jedyny ratunek dla ludzi w tych ostatnich czasach. Uroczystość ta została ostatecznie ustanowiona w całym Kościele dopiero w 1856 roku przez papieża Piusa IX.
Drugi czynnik to wzorowanie się na nabożeństwie majowym. Maryja bowiem ukazuje nam drogę do Serca Jezusowego. Stąd też miesiąc Maryi przygotowuje nas, podprowadza do Chrystusa, do Jego Boskiego Serca usposabiając przez to nasze serca do korzystania z obfitych łask, które Jezus obiecał wszystkim oddającym Mu cześć i uwielbienie. W dniach od 4 do 7 czerwca 2017 roku w Kolbuszowej miały miejsce rekolekcje intronizacyjne których celem było przygotowanie wszystkich wiernych do zawierzenia miasta Najświętszemu Sercu Jezusa i obrania Chrystusa Królem i Panem. Odbywały się one równocześnie w trzech parafiach: Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej, wszystkich Świętych i Św. Brata Alberta. W parafiach tych bowiem działają Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa i to one właśnie były inicjatorami rekolekcji. Celem tychże Wspólnot jest wynagradzanie Sercu Pana Jezusa poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, życie w stanie łaski uświęcającej i apostolstwo Intronizacji NSPJ.

Założycielką i koordynatorką Wspólnot w Polsce jest Pani Ewa Nosiadek. Długoletnim opiekunem i katechetą był Redemptorysta ś.p. Ojciec Jan Mikrut. Nauki rekolekcyjne głosili Ojcowie Redemptoryści: O. Stanisław Demski, O. Andrzej Zając i O. Waldemar Sojka. Rekolekcje zakończyła uroczysta Msza święta w naszej Kolegiacie pod przewodnictwem Ks. Infułata Wiesława Szurka w środę 7 czerwca, podczas której 22 delegacje, różnych stanów i grup, obrało Jezusa Chrystusa za swego Pana i Króla wypowiadając akty intronizacyjneNa początku Ks. Proboszcz Lucjan Szumierz powitał wszystkich zgromadzonych i zaprosił do wspólnej modlitwy. W kazaniu Ojciec Waldemar Sojka zaznaczył, że Chrystus nieustannie puka do naszych serc, ale klamka jest tylko od wewnątrz. To od nas zależy czy odpowiemy na to Boże zaproszenie.
Nie bójmy się ludzkich opinii, lecz z odwagą głośmy światu Ewangelią miłości i bądźmy świadkami Jezusa wszędzie, tak jak czyniła to Służebnica Boża Rozalia Celakówna. Módlmy się również, by dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa rozprzestrzeniało się w świecie i by Chrystus był zawsze na I miejscu w naszym życiu.

Po kazaniu poszczególne delegację wypowiedziały publicznie przed Księdzem Infułatem akty intronizacyjne i otrzymały pamiątkowy obraz przedstawiający Najświętsze Serce Pana Jezusa. Pod koniec Mszy świętej Ks. Szurek poświęcił obrazy, a przedstawiciele Wspólnot Intronizacyjnych złożyli podziękowania celebransom, rekolekcjonistom i wszystkim delegacjom. Intronizacja oznacza wyniesienie kogoś na tron, wyniesienie do godności królewskiej i uznanie przez podwładnych. Może ona również dotyczyć Osoby Pana Jezusa, ale w znaczeniu tylko częściowym, ponieważ Jezus już otrzymał godność królewską od swojego Ojca. Istotą intronizacji jest publiczne uznanie władzy Serca Jezusa nad daną społecznością czy osobą i wprowadzenie Go jako Króla do własnego życia. Dlatego od każdego człowieka indywidualnie i od każdego narodu zależy czy dobrowolnie uzna królewską godność Chrystusa i czy podporządkuje się Jego władzy. Dokonując Intronizacji Jezusa, nie nadajemy Mu godności królewskiej, lecz w wymiarze indywidualnym i zbiorowym wprowadzamy Go uroczyście jako Pana i Króla do naszego życia.
Bogu w Trójcy Jedynemu dziękujemy za dar Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym mieście.
Dziękujemy Ci Jezu – nasz Królu, że mogliśmy w tych dniach przyjąć Cię do swych serc w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym.
Króluj nam Chryste!!!


Ostatnie wpisy

[Artykuły] Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia   Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Czytaj dalej...

[ArtykułyIntecje] + Marian Tambor

Pogrzeb śp. + Marian Tambor 2001 www.kolegiata.kolbuszowa.pl/intencje-pogrzebowe    Lp. Data Godz. Od kogo   1. 23/01/2024 6.30 – od żony – 7 dzień 2. 15/02/2024 Czytaj dalej...

[Artykuły] Pielgrzymka nauczycieli i wychowawców

W dniu 2 lipca br zapraszamy na Pielgrzymkę nauczycieli i wychowawców. Wyjazd z Kolbuszowej o 4.30. szczegóły i informacje u ks. Pawła Ciby. tel 724001190