W czwartek 27 kwietnia 2017 roku odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana – Oddział w Kolbuszowej.
Na spotkanie przybyło około 30 osób, a odbyło się ono w Zespole Szkół nr 1 w Kolbuszowej. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Kolbuszowej Pan Jan Zuba, proboszcz kolbuszowskiej Kolegiaty ks. Lucjan Szumierz, Dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Kolbuszowej Pani Dorota Rabczak, oraz przedstawiciele Oddziału Civitas Christiana z Rzeszowa.
Civitas Christiana – to ogólnopolska organizacja przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i narodowi. Jest kontynuacją stowarzyszenia PAX, które zmieniło nazwę i zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997 roku. Stanowi ono integralną cześć wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko – społecznej w Polsce.
Civitas Christiana – Oddział w Kolbuszowej liczy 44 członków, w tym 5 osób stanowi zarząd. Na początku spotkania ks. Lucjan Szumierz – proboszcz naszej parafii, złożył zebranym świąteczne życzenia i pobłogosławił posiłek. Następnie przemówił Pan Burmistrz, który docenił działalność Stowarzyszenia na ziemi kolbuszowskiej i zapewnił o wsparciu wszelkich inicjatyw.
Po posiłku udano się do sąsiedniej sali, by obejrzeć film z poświęcenia pomnika Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które miało miejsce 19 marca 2017 roku w Kolbuszowej podczas wizytacji kanonicznej J. E. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński jest bowiem patronem krajowym Stowarzyszenia Civitas Christiana. Figura Prymasa Tysiąclecia stanęła na cokole pomiędzy Kościołem, a rynkiem Kolbuszowskim. Wokół Kolbuszowskiej Kolegiaty znajdują się jeszcze dwa pomniki: Świętego Jana Pawła II oraz Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Pomnik Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest jakby zwieńczeniem Kolbuszowskiego Triumwiratu – zgromadzenia złożonego z trzech osób – trzech mężów, którzy odegrali ważna rolę w historii Kościoła.
Figurę wykonał Pan Jacek Osadczuk z Ustrzyk Dolnych.  Fundatorem pomnika jest rodak kolbuszowski z Kanady Pan Antoni Stolarz, którego marzeniem było, by osoba Prymasa Tysiąclecia miała godne miejsce w naszej lokalnej społeczności.
Figura przedstawia postać Prymasa siedzącego i charakterystycznie podpartego jakby zamyślonego, który w ręce trzyma zwój papieru z napisanymi Ślubami Jasnogórskimi. Takie ujęcie Prymasa zostało utrwalone na zdjęciu, które powstało w Komańczy w czasie kiedy Kardynał Wyszyński był więziony. Do zdjęcia dołożony został zwój papieru, by symbolicznie uwydatnić tę wielką ponadczasową myśl zorganizowania dziewięcioletniej nowenny, a potem obchodów Milenijnych w naszej Ojczyźnie.
Oglądając relację z uroczystego poświęcenia pomnika szczególną uwagę zwrócono na homilię Biskupa Białogłowskiego podczas której odniósł się z uznaniem do Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, jako propagatora Osoby i nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Członkowie Oddziału Civitas Christiana w Kolbuszowej, zgodnie z podjętym zobowiązaniem podjęli opiekę nad pomnikiem Prymasa Tysiąclecia. Atmosfera spotkania była bardzo radosna, pełna wspomnień oraz planów na przyszłość. Wielką radością dla wszystkich jest fakt, że w Kolbuszowej mamy pomnik Patrona Civitas Christiana, co jeszcze bardziej zobowiązuje nas do modlitwy o jego rychłą beatyfikacje. Był to czas umocnienia w wierze i radości wielkanocnej, którą zapewne uczestnicy spotkania zanieśli do swoich domów.


Ostatnie wpisy

[Artykuły] Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia   Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Czytaj dalej...

[ArtykułyIntecje] + Marian Tambor

Pogrzeb śp. + Marian Tambor 2001 www.kolegiata.kolbuszowa.pl/intencje-pogrzebowe    Lp. Data Godz. Od kogo   1. 23/01/2024 6.30 – od żony – 7 dzień 2. 15/02/2024 Czytaj dalej...

[Artykuły] Pielgrzymka nauczycieli i wychowawców

W dniu 2 lipca br zapraszamy na Pielgrzymkę nauczycieli i wychowawców. Wyjazd z Kolbuszowej o 4.30. szczegóły i informacje u ks. Pawła Ciby. tel 724001190