W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. Całą wspól­notą parafi­alną zgro­madzil­iśmy się na Drodze Krzyżowej o godz. 17,15. Bezpośred­nio po jej zakończe­niu rozpoczęła się Litur­gia Wielkiego Piątku, z opisem Męki Pańskiej, ado­racją Krzyża i Komu­nią Św, oraz prze­niesie­niem Najświęt­szego Sakra­mentu do grobu.

Dziękujemy panu Łukaszowi Płochowi za wykonanie oraz udostępnienie zdjęć z liturgii.


Ostatnie wpisy

[Wydarzenia] Kongres 966 – 13 kwietnia 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości którzy chcieliby spojrzeć jeszcze inaczej na dziedzictwo chrztu i dekalogu na kolejny PARAFIALNY KONGRES 966. Szczególnie prosimy poszczególne grupy Czytaj dalej...

[Wydarzenia] Adoracje grup parafialnych

  ADORACJA PANA JEZUSA  – Wielki Piatek    6.00      adoracja prywatna 8.00      Civitas Christiana 9.00      młodzież klas VIII i szkół  ponadpodstawowych Czytaj dalej...

[Wydarzenia] Kolbuszowska Nocna Droga Krzyżowa – 22 marca 2024 roku

Kolbuszowska Nocna Droga Krzyżowa to wyzwanie, wędrówka w nocy, samotności i milczeniu. Człowiek zdany jest wyłącznie na siebie i własne siły. Dostaje do ręki opis trasy Czytaj dalej...