W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. Całą wspól­notą parafi­alną zgro­madzil­iśmy się na Drodze Krzyżowej o godz. 17,15. Bezpośred­nio po jej zakończe­niu rozpoczęła się Litur­gia Wielkiego Piątku, z opisem Męki Pańskiej, ado­racją Krzyża i Komu­nią Św, oraz prze­niesie­niem Najświęt­szego Sakra­mentu do grobu.

Dziękujemy panu Łukaszowi Płochowi za wykonanie oraz udostępnienie zdjęć z liturgii.


Ostatnie wpisy

[Wydarzenia] I Komunia Święta – 7 maja 2023 roku

W V niedzielę wielkanocną 65 dzieci z klasy 3 SP nr1 pierwszy raz przyjęło do swego serca Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Przygotowywały się do przyjęcia sakramentu pokuty Czytaj dalej...

[Wydarzenia] Bierzmowanie – 20 kwietnia 2023 roku

  W dniu 21 kwietnia w Kolbuszowskiej kolegiacie, J.E. ks. Bp Edward Białogłowski, podczas Mszy św. o godz. 18.00 udzielił sakramentu bierzmowania uczniom klas ósmych szkół podstawowych z naszej Czytaj dalej...

[Wydarzenia] Rezurekcja – 9 kwietnia 2023 roku

Uroczystą Mszą świętą rezurekcyjną dopełniliśmy obrzędów Zmartwychwstania Pańskiego. Na początku przeszliśmy od Grobu Pańskiego w procesji, a następnie po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem uczestniczyliśmy w Ofierze Eucharystycznej.