Ostatnie wpisy

[Zapytania ofertowe] Termomodernizacja budynku wikarówki przy Parafi pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 – wykaz osób Załącznik nr 3 – wykaz dostaw Załącznik nr 4 – Czytaj dalej...

[Zapytania ofertowe] Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku wikarówki przy Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 – Wykaz osób Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw Załącznik nr 4 – Czytaj dalej...

[Zapytania ofertowe] Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Przebudowa budynku ,,Katechetówki” z wykonaniem instalacji wewnętrznych w celu zmiany sposobu użytkowania na ,,Dom Wsparcia Rodziny”.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 3 – formularz ofertowy Załącznik nr 4 – wykaz osób Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych Załącznik nr 6 Czytaj dalej...