W związku ze zmianami w diecezji odchodzi z naszej parafii  ks. dr Grzegorz Krupa, opiekun Ruchu Rodzin Nazaretańskich  i katecheta w Zespole Szkół Technicznych. Bardzo dziękujemy mu za pracę i życzliwe podejście do ludzkich spraw i problemów. Dziękujemy za posługę w konfesjonale i na ambonie, oraz za różne podejmowane inicjatywy  na parafii. Ks. Grzegorz odchodzi do Sokołowa.

Ks. Jan Chmura w tym roku przechodzi na emeryturę. Ponad 30 lat był  wikariuszem w naszej parafii, pełnił też funkcję katechety. Mocno zapisał się w historii parafii. Dziękujemy mu za posługę kapłańską szczególnie za mądre, przejrzyste i głębokie kazania. Pozostaje w parafii i będzie pomagał w miarę możliwości.

Żegnamy też ks. Krzysztofa Wilczkiewicza, który ukończył studia na KUL-u i został skierowany do posługi w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzeszowie. Dziękujemy mu za pomoc w spowiedziach  i za posługę duszpasterską na wszystkich płaszczyznach, za wiele inicjatyw które podejmował – szczególnie organizację pielgrzymek po sanktuariach w Europie i poza nią. Dziękujemy za kierownictwo duchowe i pełną zaangażowania posługę kaznodziejską.

W naszej wspólnocie parafialnej witamy ks. Dawida Babicza. Nowy wikariusz – Ks. Dawid pochodzi z parafii pw. św. Urszuli w Ropczycach. Świecenia kapłańskie przyjął 23 maja 2015 roku w Katedrze rzeszowskiej. Pierwsza parafią była wspólnota w Bieździedzy (2015-2018). Ostatnie dwa lata posługiwał w parafii Miłosierdzia Bożego w Jaśle, skąd przychodzi do Kolbuszowej. Otaczamy go naszą modlitwą i życzliwością oraz życzymy wielu łask Bożych.

Zmiany personalne w kolbuszowskiej kolegiacie. Jakie? - Kolbuszowa ...