Chrzest święty

CHRZEST ŚWIĘTY

1. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. 2. tygodnie przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka)

2. Przy zapisie dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
 • dane rodziców chrzestnych - imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii, dostarczają zaświadczenie wystawione przez parafię w miejscu swojego zamieszkania, że są praktykującymi katolikami oraz mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)
 • Zgłaszający się do kancelarii parafialnej po zaświadczenia do sprawowania funkcji matki lub ojca chrzestnego muszą być katolikami regularnie praktykującymi, mieszkającymi w naszej parafii.
 • Mieszkający dłuższy czas poza parafią ubiegają się o takie zaświadczenie w parafii, w miejscu swego pobytu. Nie chodzi tu o miejsce zameldowania, ale zamieszkania wg. Prawa Kościelnego trwającego ponad pół roku

 

3. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:

Chrzestnym może być osoba, która:

 • ukończyła 16 rok życia
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Chrzestnym nie może być osoba:

 • niewierząca
 • niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
 • żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
 • mająca złą opinię w parafii
 • młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)

 

4. Uroczysty chrzest sprawowany jest w czasie Mszy św. w I i ostatnią  niedziele miesiąca o godz. 12.00, chyba że zaistnieją ważne powody do zmiany tego terminu.

 

Kan. 868 - § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
-  aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
- aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.
§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.