Historia:

W roku 1910 P. Hrabina Tyszkiewiczowi sprowadziła Siostry Służebniczki NMP ze Starej Wsi do Weryni, celem opieki nad dziećmi przedszkolnymi i chorymi.

W roku 1924 na prośbę ówczesnego Proboszcza Księdza Franciszka Miklasińskiego i S. Przełożonej Aliny Kolakówny P. Hrabia Tyszkiewicz przeniósł z Weryni do Kolbuszowej i umieścił je w swoich posiadłościach na tych samych warunkach, celem prowadzenia Bursy dla chłopców i uczenia dzieci przedszkolnych.

W roku 1944 na prośbę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przyjęły Siostry na mieszkanie i opiekę 20 sierot - dzieci powojennych z tut. powiatu. Koszty utrzymania pokrywał Polski Kom. Społeczny.

W roku 1948 władze P.K.S. likwidując małe ośrodki dla dzieci, zabrały je z Kolbuszowej i przeniosły do Państwowego Domu Dziecka w Smoczce, koło Mielca.

W roku 1950 Zrzeszenie Katolików „Caritas” w Przemyślu objęło w zarząd tutejsze przedszkole.

W roku 1962 Prezydium Oświaty w Kolbuszowej odebrało Siostrom pracę i przedszkole, zastępując personelem świeckim.

Siostry zaczeły prowadzić ochronkęna i  katechizację dla dzieci przedszkolnych w tut. parafii.

Dzisiaj siostry prowadzą Niepubliczne Przedszkole, katechezę w Zespole Szkół nr. 1 i opiekują się zakrystią.

Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Ulica 11 listopada 6.

36-100 Kolbuszowa.

Tel. 172271187.

Siostry:

s. Bożena Ostrowska – siostra przełożona

s. Katarzyna Ciesielka – katechetka

s. Teresa Wańkowicz – zakrystianka

s. Stefania Kowalczyk - emerytka

Niepubliczne Przedszkole Pod wezwaniem Świętego Józefa

Dyrektorka przedszkola - s. Bożena Ostrowska

Kaplica Sióstr Służebniczek
p.w. św. Józefa, odpust 19.03