Ruch Rodzin Nazaretańskich rozpoczął się w Warszawie od niewielkiej grupy ludzi świeckich,którzy potrzebowali pomocy w rozwiązywaniu problemów duchowych. Szukali oni własnej drogi do świętości. Pomoc duchową znaleźli u kapłanów: Tadeusza Dajczera i Andrzeja Buczela, którzy zostali założycielami tej wspólnoty, a jej początki datuje się na 1985 rok.

Pragnienie świętości można uznać za myśl przewodnią Ruchu.Na kształtowanie tej drogi ma wpływ duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której pragnieniem było zostać świętą.

Najpełniejszym wzorem realizacji powołania do świętości jest Maryja, stąd szczególne znaczenie dla Ruchu ma naśladowanie Jej ukrytego życia w Nazarecie.

Członkowie Ruchu zwracają się w szczególny sposób ku Mszy św., w miarę możliwości codziennej, w której odnajdują źródło duchowego rozwoju i życia autentycznie chrześcijańskiego. Rozwój życia wewnętrznego wymaga częstej współpracy z kapłanem, którego pomoc przybiera w Ruchu zwykle formę kierownictwa ( towarzyszenia) duchowego.

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest ruchem uniwersalnym. Jest w nim miejsce dla wszystkich: dla rodzin, osób samotnych, kapłanów, młodzieży, dzieci, ludzi chorych. Każdy może się w nim odnaleźć. Jest miejscem spotkania zarówno tych, którzy Boga już „odnaleźli”, jak i tych, którzy Go szukają. Ważne jest pragnienie spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem.

W nasze parafii istnieją dwie grupy: grupa dorosłych -  spotykania w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej i grupa młodych ( matki, ojcowie, samotni..) – spotkania w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca.

Znajdziesz więcej informacji i aktualne wydarzenia, którymi żyje grupa w parafii na: www.rrn.kolegiata. kolbuszowa.pl