SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

 

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego i do wygłoszenia zapowiedzi:

1. Dowód osobisty

2. Świadectwo chrztu (dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią - z datą z okresu ostatnich sześciu miesięcy)

3. Świadectwo bierzmowania (dotyczy osoby bierzmowanej poza parafią)

4. Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej w zakresie:

Szkoły Podstawowej

Gimnazjum

Szkoły zawodowej lub średniej

5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

6. Świadectwo ukończenia katechezy przedślubnej dla narzeczonych (zaświadczenie o odbyciu 5-ciu spotkań w Poradni Przedmałżeńskiej)(na II spotkaniu);

7. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (Ważne do 6 miesięcy przed datą ślubu)

8.Wdowcy i wdowy - świadectwo zgonu współmałżonka, względnie dekret wdowieństwa

9. W przypadku zaistnienia przeszkody należy dostarczyć dokument z Kurii Metropolitarnej (dyspensę)

10. Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej około 3 miesiące przed planowanym ślubem

11. Świadectwo wygłoszenia zapowiedzi z parafii, do której była przekazana "Prośba o wygłoszenie zapowiedzi".(na II spotkaniu)

12. Dane świadków ślubu (na II spotkaniu)

13. Poświadczenie odbytych dwóch spowiedzi.(narzeczeni dostarczają do zakrystii)

Uwaga! Narzeczeni, którzy przychodzą pierwszy raz celem spisania protokołu przedślubnego mogą wcześniej uzgodnić termin z księdzem proboszczem.

Kurs Przedmałżeński.

Od pierwszej niedzieli listopada (co roku)  w niedzielę o godz. 13.00.

UWAGA!

Katecheza przedślubna w Poradni Rodzinnej w Kolbuszowej.

Spotkania tematyczne odbywają się w formie wykładów i konferencji jednodniowych w sali Poradni w Domu Wsparcia Rodziny. Daty poszczególnych spotkań podawane są z miesięcznym wyprzedzeniem. Chęć uczestnictwa w katechezie przedślubnej należy zgłosić przez formularz zamieszczony poniżej.  Po odbyciu części wykładowych pozostaje do zrealizowania cykl trzech spotkań indywidualnych, umawianych bezpośrednio z instruktorem NPR. Dodatkowych informacji można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Ks. Proboszczem Lucjanem Szumierzem.

Termin najbliższego spotkania:

r.

Zgłoś swoje uczestnictwo:

Zapisz się