Dzisiaj:

  • Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Rozpoczynamy okres zwykły.
  • Po sumie zmiana tajemnic różańcowych dla kobiet. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na cele remontowe.
  • Dzisiaj o godzinie 16.00 w MDK spotkanie opłatkowe dla grup duszpasterskich działających przy naszej parafii.

W Tygodniu:

  1. We wtorek o 17.00 spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania: grupa ks. Pawła Ciby. (klasy 8 SP nr 2) i grupa ks. Proboszcza.
  2. Spotkania KSMu: grupa młodsza we czwartek po Mszy świętej, grupa starsza w piątek o 19.00
  3. W czwartek spotkanie do bierzmowania grupa s. Krystyny.
  1. W następną niedzielę, po sumie zmiana tajemnic różańcowych dla mężczyzn.
  2. Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej zaprasza na spektakl Wieczór Trzech Króli albo co chcecie” Williama Szekspira w reżyserii Grzegorza Wójcickiego. Zostanie on wystawiony we wtorek, 15 stycznia, o godz. 19.00. W spektaklu wystąpi utalentowana młodzież z Kolbuszowej i okolicznych miejscowości. Bilety w cenie 16 zł do nabycia w kasie Miejskiego Domu Kultury.
  1. Dalszy plan wizyty kolędowej:

Poniedziałek – 14 stycznia (od godz. 15.30):
Ks. Krzysztof – ul. Partyzantów nr 3./  Ks. Grzegorz – ul. Obrońców Pokoju (prawą stroną od granicy z parafią św. Brata Alberta w stronę Rynku)./ Ks. Paweł Pratko – najpierw ul. Grunwaldzka i później ul. Obrońców Pokoju (lewą stroną od granicy z parafią św. Brata Alberta w stronę Rynku)

Wtorek – 15 stycznia (od godz. 15.30):
Ks. Proboszcz – ul. Jana Pawła II nr 29./ Ks. Paweł Ciba – ul. Jana Pawła II nr 31.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: w „Niedzieli” warto przeczytać artykuł: „Polacy, jesteście przyszłością świata!”- zawierający ciekawy wywiad ze znanym angielskim ginekologiem i położnikiem dr Robert Walleyem. W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł: „Pępowinowa równowaga” ukazujący różne postawy rodziców względem dzieci i późniejsze skutki tych postaw.

W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
W czwartek – wspomnienie św. Antoniego opata
W sobotę – Uroczystość Św. Józefa Sebastiana Pelczara – gł. Patrona Diecezji.

Przypominamy ogólne przepisy dotyczące udzielania chrztu świętego:
Chrzest święty jest szczególnym zjednoczeniem człowieka z Jezusem Chrystusem, jest bramą do wszystkich innych sakramentów. Zgłaszając dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej, należy okazać skrócony akt jego urodzenia. Rodzice chrzestni powinni posiadać z parafii zamieszkania dokument, że są wierzący i praktykujący. Parafią zamieszkania jest wspólnota parafialna w której mieszkają powyżej 3 miesięcy. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, oraz uzasadniona nadzieja że dziecko będzie wychowane po katolicku. Rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym, odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca, która wyrzekła się wiary, czy w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji.

Parafia Jasło Żółków