OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXIV Niedziela Zwykła  17.09.2023 

Witamy w naszej parafii ks. Tomasza Wajdzika, który pochodzi z Pstrągówki,  a ostanie lata spędził na misjach  i posługiwał  w Peru.  

Ks. Tomasz będzie w tym roku pomagał nam w duszpasterstwie  jako rezydent,  oraz witamy ks. diakona Dawida Piroga pochodzącego z Pagorzyny, który odbywać będzie w tym roku praktykę w naszej parafii. Obu życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Królowej Wszystkich Świętych. 

 

Dzisiaj:   

+ Popołudniu będziemy gościli przedstawicieli młodzieży z KSM-u z różnych oddziałów naszej diecezji, którzy o godz. 15.00 dołączą do naszej parafialnej Mszy św. Coroczne „Złazisko” jest formą podziękowania za wakacje i rozpoczęcia nowego roku formacyjnego. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom na czele z Urzędem Miasta i Gminy w Kolbuszowej, Kołu Gospodyń Wiejskich z Dolnej, „Fundacji Serce”, Przedsiębiorstwu Mięsnemu Karkut, Firmie Orzech – za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu tego wydarzenia.    

+ Po sumie zmiana tajemnic różańcowych dla kobiet i mężczyzn, przy kościele zbiórka do puszek na Radio Via. 

W Tygodniu:  

  1. We wtorek o 17.0O adoracja prowadzona przez wspólnotę Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
  2. W czwartek rano wraz z tegorocznymi maturzystami z ZST,  LO i z ZSA-E – będziemy pielgrzymować na Jasną Górę – Duchową Stolicę Polski, by modlić się o rozeznanie Drogi Życiowej i Boże błogosławieństwo na egzaminie kończącym edukację w szkole średniej.

3.Ruch Rodzin Nazaretańskich wraz z opiekunem ks. Dawidem serdecznie zaprasza na cotygodniowe spotkania w każdy czwartek  oraz   pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Spotkania odbywają się w Domu Wsparcia Rodziny po Mszy św. wieczornej.  Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.  

  1.  W piątek po Mszy Świętej wieczornej zbiórka dla ministrantów.
  2. W piątek po Mszy Św. o godz. 00  zapraszamy na nabożeństwo ku czci Św. Rity orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych. 

Nasze intencje omadlane podczas nowenny i różańca można zgłaszać  przez stronę internetową  

lub w zakrystii.   

6. W sobotę o godz. 00 spotkanie dziewczynek z DSM-u , grupy starszej i młodszej

Serdecznie zapraszamy również dziewczynki które by chciały dołączyć do DSM-u.   

  1. W sobotę w Domu Wsparcia Rodziny przy Kolegiacie w Kolbuszowej  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wołyń’43. Walka o pamięć – walka o Polskę. W 80.rocznicę ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach z Wołynia i z Galicji Wschodniej”. Organizatorem jest Instytut Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej. 

Rozpoczniemy ją o 16.00 Mszą św.  w Kolegiacie. Po Mszy w Domu Wsparcia Rodziny otwarcie wystawy „Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie w latach 1943-1945”.  

Od 17.30 Konferencja naukowa. Zakończenie o 19.45.  

9. W najbliższa niedzielę w Skansenie spotkanie popielgrzymkowe pątników 46 – Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (10-cio dniowych jak i sztafetowych). 

Rozpoczęcie Mszą świętą o 16.00  w kościele św. Marka.  

Serdecznie zapraszają; dyrektor ks. Mariusz i przewodnicy: ks. Paweł, ks. Kamil i o. Emil. 

  1. W niedzielę uczniowie ZST będą zbierać ofiary, na „adopcję na odległość”. Od 2013 roku młodzież z Zespołu Szkół Technicznych opiekuje się dziećmi z Afryki finansując im pobyt w szkole i dwa posiłki. Roczny koszt utrzymania to 50 Euro. Każda ofiara nawet najmniejsza w połączeniu z innymi będzie wielką i bardzo wyczekiwaną pomocą.

 

 

 

10. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę  na cele remontowe. 

 

 

Na wakacjach otrzymaliśmy informacje że nasz wniosek złożony do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostały rozpatrzone pozytywnie. Otrzymaliśmy promesę na 1.150.000 zł. 

To już kolejny duży wniosek który parafia będzie realizować w partnerstwie z Kolbuszowską Gminą. Cały projekt renowacji zabytkowych witraży w prezbiterium i w kaplicach z kopułami,  

wraz z wymianą okien które pamiętają czasy przed II wojną światową, został wstępnie oszacowany na ok. 1.500.000.  

Dlatego potrzeba byśmy  w tym roku złożyli od rodziny ok. 300 zł., podobnie jak w roku ubiegłym. Oczywiście są rodziny które składają więcej, są i tacy co rozbijają tę sumę na raty.  

Wszystkim bardzo dziękujemy za składane ofiary i za zrozumienie.  

Wymiana i uszczelnienie tych okien na pewno zmniejszy koszty ogrzewania naszej świątyni i wyciszy ją od hałasu zewnętrznego.  

Tym bardziej że część okien w których nie ma zabytkowych witraży już wymieniliśmy.  

Ważne byśmy wykorzystali tak dużą dotację i dobrze ją rozliczyli. Dlatego módlmy się za osoby które pomagają nam w realizacji tego dzieła.  

Przy tej okazji dziękujemy panu Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi za jego wkład i zaangażowanie w pozyskaniu tej i poprzednich dotacji, jest prawdziwym ambasadorem naszych kolbuszowskich spraw. Dziękujemy także Gminie Kolbuszowskiej, p. Burmistrzowi, pracownikom Urzędu Gminy  i Radnym kolbuszowskim za wielką wrażliwość i pomoc w ratowaniu naszego Kolbuszowskiego dziedzictwa.    

 

 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: W Niedzieli – warto zapoznać się z artykułem „Co robić, by im pomóc?” który ukazuje  ze by przekazywać dzieciom wiarę, nie wystarczy tylko ją mieć, ale trzeba ją też codziennie praktykować i przekuwać w konkretne działania.  W Gościu Niedzielnym warto przeczytać artykuł „Brutalizacja języka w mediach – co się dzieje z komunikacją?” – który ukazuje że przestrzeni medialnej za dużo jest opinii, a za mało faktów,  zdanie przeciwne odbiera się jako atak naprawdę. 

 

W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: 

  • W poniedziałek – Święto św. Stanisława Kostki – Patrona Polski 
  • We środę – wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy.  
  • W czwartek – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
  • W sobotę – wspomnienie św. Pio z Pietrelciny 

 

W ostatnim czasie  odeszedł z naszej wspólnoty parafialnej do Pana: Śp. Jan Widelak 

  (W jego intencji – Dobry Jezu a nasz Panie…)