„Oaza” to wspaniałe spotkania- dla każdego. To taki raj na pustyni, ostoja wśród szarej codzienności. Tutaj właśnie odpoczywamy, uczymy się sami od siebie, dzielimy swoimi przeżyciami i problemami.
Nad całą grupą czuwa ks. Marcin Dudek, bez którego nie dalibyśmy rady. Jesteśmy w trakcie wykonywania 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Ta formacja ma na celu zbudowanie w nas dojrzałej relacji z Jezusem Chrystusem, a także ukazanie pogłębionej wizji duchowości Ruchu Światło-Życie.