św. Jan Paweł II

bł. Jerzy Popiełuszko

Kardynał Stefan Wyszyński