W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. Całą wspól­notą parafi­alną zgro­madzil­iśmy się na Drodze Krzyżowej o godz. 17,15. Bezpośred­nio po jej zakończe­niu rozpoczęła się Litur­gia Wielkiego Piątku, z opisem Męki Pańskiej, ado­racją Krzyża i Komu­nią Św, oraz prze­niesie­niem Najświęt­szego Sakra­mentu do grobu.

Dziękujemy panu Łukaszowi Płochowi za wykonanie oraz udostępnienie zdjęć z liturgii.


Ostatnie wpisy

[Wydarzenia] Rekolekcje Wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2024  (Kolegiata w Kolbuszowej ) Kto jest moim bliźnim? – Ten, który okazuje miłosierdzie.   Środa Popielcowa 6.00 Msza Św. Czytaj dalej...

[Wydarzenia] Kolęda zakończenie

Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Gdyby ktoś został przez przypadek pominięty, albo nie mógł w wyznaczonym dniu, a chce przyjąć kolędę prosimy o zgłoszenie. Czytaj dalej...

[Wydarzenia] Orszak trzech Króli

W dniu 6 stycznia 2024 r. przez Kolbuszową przemaszeruje Orszak Trzech Króli. Uliczne jasełka rozpoczną się o godz. 12.30 przy kościele pw. św. Brata Alberta. Następnie zebrani przejdą ul. Obrońców Czytaj dalej...