„Bądźmy wierni «zadaniu» Wieczernika, wspaniałemu
darowi Wielkiego Czwartku. Sprawujmy zawsze świętą
Eucharystię z żarliwą pobożnością. Spędzajmy często
długie chwile na adoracji Chrystusa eucharystycznego.
Eucharystia niech będzie dla nas «szkołą życia».
W ciągu stuleci liczni kapłani znajdowali w Eucharystii
pokrzepienie obiecane im przez Jezusa w dniu Ostatniej
Wieczerzy, sposób na przezwyciężenie samotności,
pomoc w znoszeniu cierpień, pokarm dający siłę,
by znów wyruszyć w drogę po każdym rozczarowaniu,
wewnętrzną energię, która pozwala dochować wierności
dokonanemu raz wyborowi. Świadectwo, jakie
będziemy umieli dawać Ludowi Bożemu w celebracji
eucharystycznej, zależy w dużej mierze od naszej
osobistej więzi z Eucharystią.”
List Ojca Świętego Jana Pawła II do Kapłanów na Wielki Czwartek 2000 r., podpisany w Wieczerniku 23 marca 2000 r.

 

Wielki Czwartek – dziś szczególnie pamiętamy
o kapłanach…
Dziękujemy Wam, że jesteście i pamiętamy
o Was w naszych modlitwach.
Życzymy wierności Chrystusowi i miłości
do Niego i ludzi.
Ruch Rodzin Nazaretańskich Kolbuszowa


Ostatnie wpisy

[Ogłoszenia w skrócie] Matko Koscioła Prowadź

13 sierpnia przed jasnogórski Szczyt dotarła pod hasłem: Matko Kościoła Prowadź – 46 Rzeszowska Piesza Pielgrzymka. Była też grupa świętego brata Alberta z okolic Kolbuszowej, Czytaj dalej...

[Ogłoszenia w skrócie] Zapraszamy na wieczór uwielbienia – 23 czerwca 2023 roku

W najbliższy piątek 23 czerwca w kolegiacie odbędzie kolejny „Wieczór Uwielbienia”. Rozpoczniemy go Eucharystią o godzinie 18.00. Po niej katecheza i adoracyjna modlitwa uwielbienia zakończona indywidualnym błogosławieństwem Czytaj dalej...

[Ogłoszenia w skrócie] Zapraszamy na Wigilię Zesłania Ducha Świętego – 27 maja 2023 roku

W najbliższą sobotę zapraszamy na uroczystą celebracje Wigilii Zesłania Ducha Świętego. Rozpoczniemy Eucharystią o godzinie 18.00. Po niej modlitwa adoracyjna z prośba o dary Ducha Świętego.